Zawodnik Games vs zawodnik Regionals. Różnice i trendy w CrossFit Games.

40 kobiet i 40 mężczyzn przetrwało zaciętą rywalizację w Regionals i zapewniło sobie najbardziej pożądaną nagrodę, czyli zaproszenie na Reebok CrossFit Games 2016.

Z 660 zawodników rywalizujących w tym roku w Regionals, 80 wyróżniało się czymś co pozwoliło im zdobyć miejsce w Games. Ten fakt dał nam dużo do myślenia: czym różni się crossfitter awansujący do Games od pozostałych rywalizujących w Regionals.

Wykorzystując dane zebrane ze strony CrossFit Games, uwzględniliśmy średnie wyniki osiągane przez ostatnie lata przez dziesięciu zawodników, którzy awansowali do Games i zestawiliśmy je ze średnią wyników osiąganych przez zawodników, którzy startowali w Games, ale nie awansowali w tym roku.

Na przykład średnia clean & jerk  dla kobiet z Games to 100 kg, w porównaniu do 92 kg dla kobiet z Regionals, którym się nie udało zakwalifikować. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki zapierają dech w piersiach, a liczby między tymi dwiema grupami są bardzo podobne (różnice są niewielkie). Nie mniej jednak, zawodnicy z Games, są młodsi, kilka kg ciężsi i w każdym elemencie lepsi o kilka procent.

Wiersze w arkuszu kalkulacyjnym ułożone są wg. stopnia największych różnić między dwiema grupami. Jak wynika z zestawienia największą różnicę widać w dwuboju olimpijskim, a najmniejszą we wzroście.

Generalnie, w pozostałych zestawieniach, wyniki pokrywają się ze sobą, a różnice między najlepszymi, którzy awansowali do Games, a tym z Regionals, którym się to nie udało praktycznie nie istnieją.

Sprawność i wyniki w dwuboju: w snatch i w clean & jerk, to podstawowa różnica dzieląca obie grupy zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn. Dodatkowo dochodzi do tego różnica w powerliftingu m.in. w przysiadzie i w martwym ciągu. Wśród mężczyzn sytuacja jest podobna. Gamesowi crossfitterzy są również silniejsi w powerliftingu, a różnica jest na tyle wysoka, że ma znaczenie statystyczne. Wyniki powyżej wskazują, że siła, a szczególnie zdolność do wygenerowania siły dynamicznej jest największą różnicą między zawodnikami, którzy awansowali do Games, a tymi którzy startowali w Regionals, ale nie udało im się awansować.

Pokręcone siostrzyczki, Fran i Grace, w ich przypadku również widać znacząca różnicę statystyczną wśród kobiet, a przy Grace widać różnicę u panów. To może świadczyć, że moc beztlenowa i/albo zdolność tolerancji wysiłku o charakterze beztlenowym jest przyczyną różnic między tymi dwiema grupami atletów.

Max pull up, wiek, wzrost i waga – tutaj parametry nie odbiegają wśród kobiet, natomiast u panów Gamesowi zawodnicy są ciężsi o 2,6 kg, a różnica we wzroście jest nieistotna statystycznie.

Oczywiście, to nie jest kompletna analiza różnić między obiema grupami, w szczególności, że podstawowe elementy sprawności fizycznej, m.in. takie jak wytrzymałość i wydolność sercowo-naczyniowa, nie zostały przeanalizowane.

Trendy w  CrossFit Games

Poddaliśmy bardziej szczegółowej analizie te elementy, które najbardziej różniły dwie grupy i sprawdziliśmy jak bardzo zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat. Przeanalizowaliśmy dane od 2012 do 2016 roku i wnioski są następujące.

W przypadku mężczyzn wydaje się, że zmierzają do osiągnięcia plateau (w dwuboju olimpijskim i powerliftingu), pomijając takich zawodników jak Mat Fraser czy Ben Smith, których wyniki w snatch i C&J odbiegają od średniej, i jeszcze przez jakiś czas będą pewnie odbiegać. Wśród pań, cały czas utrzymuje się stały wzrost  i trudno jeszcze na ten moment wskazać jasno granicę wzrostu.

Z grubsza wydaje się, że średnia parametrów atletów z Regionals 2016 jest w tyle o jakieś 3 lata za średnią parametrów zawodników, którzy awansowali do Games 2016. Ta teza pokrywa się z programowaniem workoutów na Regionals 2016. Takim przykładem jest Event 5 z Regionals 2016 i Event „The Cinco 1,” w finale CrossFit Games 2013. W pierwszym w 2016 roku były 3 rundy po siedem DL 405/275 lb, natomiast w 2013 roku były 3 rundy z pięcioma DL 405/275 lb. W takim razie pojawia się pytanie: jeżeli w wynikach w dwuboju oraz w powerliftingu dochodzimy do poziomu, w którym większość osiągnie swoje wyżyny, to czym i w jakiej sferze będą wyróżniać się zawodnicy z Gamesów od tych z Regionalsów w 2019 roku.

Rookies vs weterani

W trakcie przygotowywania tego artykułu, przyjrzeliśmy się statystykom obejmującym rookies i weteranów. Pierwszoroczniacy są trochę młodsi, niewiele wyżsi i może troszeczkę słabsi, ale w większości elementów niczym nie odbiegają od weteranów.

Pierwszoroczniacy z roku na rok zmniejszają różnice między nimi a weteranami. Doszli już do punktu (Games 2015), w którym ta różnica naprawdę jest niewielka. I nie chodzi wyłącznie o wyjątkowych zawodników takich jak Mat Fraser (drugi w 2014 i 2015 roku), czy Sara Sigmundsdottir’s (trzecia w 2015 roku), ale o wartość przeciętną obejmującą wszystkich pierwszoroczniaków.

Źródło: http://games.crossfit.com/article/what-separates-games-athlete-regional-athlete

korekta
amk-logo-2-9469545

Gregory Wega