joint-distraction-shoulder-mobility-standing-bully-stretch-for-shoulder-retraction-and-chest-expansion-1024x1024-1-1-830x830-4249213

Mobilizacja rotacji wewnętrznej (staw barkowy) – pochwycenie taśmą

Mobilizacja rotacji wewnętrznej (staw barkowy) – pochwycenie taśmą.
Technika wykonania ćwiczenia: napinanie i rozluźnianie.

Gregory Wega