Mobility: Punkty spustowe. Ramiona-Barki

1f449-7308215👉Punkty spustowe to małe obszary w postaci zgrubień i guzków znajdujące się w obrębie brzuśca mięśniowego i/lub powięzi.Rozbicie pkt. spustowych to zmniejszenie ryzyka kontuzji oraz zwiększenie zasięgu ruchu.

1f449-7308215👉Zwróć uwagę na:
27a1-9778295➡️piłka wchodzi głęboko w punkt spustowy
27a1-9778295➡️zastosuj mocny docisk piłki do wybranego miejsca
27a1-9778295➡️pracuj powoli, wzdłuż włókien mięśniowych
27a1-9778295➡️ruch maks. o długości 2,5-5 cm
27a1-9778295➡️pracuj nad jednym punktem 30s-do 120 s

1f449-7308215👉Na co działa:
27a1-9778295➡️ mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa
27a1-9778295➡️ pozycja i funkcjonowanie barków
27a1-9778295➡️ zakres ruchu w stawie ramiennym

1f449-7308215👉Działa dla :
27a1-9778295➡️ technik Overhead (squat, shoulder & push press, jerk itd) oraz
27a1-9778295➡️ćwiczeń gimnastycznych.

Chcesz mieć lepszą technikę 27a1-9778295➡️ Pracuj nad punktami spustowymi z piłką lacrosse.

Źródło; Range of Motion

Gregory Wega