Written by 12:30 am Technika

Kontuzje i urazy: Czy CrossFit jest bardziej kontuzjogenny niż inne sporty.? | strefa WOD

Kontuzje i urazy: Czy CrossFit jest bardziej kontuzjogenny niż inne sporty.?

Urazowość w CrossFicie to temat rzeka. W Internecie i na wielu forach dyskusyjnych, można znaleźć opinie o kontuzjogennym charakterze tej formy wysiłku (paradoksalnie bardzo często osób, które nigdy nie próbowały prawdziwego CrossFitu). A jak jest naprawdę?

Fragment pracy Natalii Szafrańskiej powinien przybliżyć temat i stan faktyczny dotyczący urazowości w CrossFicie.

Wyniki badań i omówienie
Badania przeprowadzono za pomocą autorskiej ankiety. Spośród 100 przebadanych osób trenujących CrossFit urazu doznało 63%, w tym 21% to kobiety, a 42% mężczyźni, zaś 37% odpowiedziało, że nie doznało żadnego urazu.

Liczba wykonywanych treningów w tygodniu
Najwięcej osób z grupy badanych odpowiedziało, że trenują 5 razy w tygodniu, natomiast najmniej, bo tylko 1% badanych osób odpowiedziało, że wykonuje trening 7 razy w tygodniu.

Rozgrzewka przed treningiem i ćwiczenia rozluźniające oraz rozciągające po treningu
Pytania nr 4 i 5 dotyczyły wykonywania dokładnej rozgrzewki przed treningiem oraz ćwiczeń rozluźniających i rozciągających po treningu. Spośród wszystkich badanych osób 81% zawsze wykonuje rozgrzewkę przed sesją treningową, 17% zazwyczaj, 1% czasami, a 1% raczej nie wykonuje rozgrzewki. Nieco inaczej ankietowani odpowiadali przy kolejnym pytaniu dotyczącym rozluźniania i rozciągania po ćwiczeniach fizycznych. Spośród wszystkich ankietowanych, 49 % odpowiedziało, że zawsze rozluźnia się i rozciąga po treningu, 38% – zazwyczaj, 11% – czasami, a tylko 2% badanych odpowiedziało, że raczej nie wykonuje tych czynności po treningu.

Rodzaje urazów w wyniku uprawiania CrossFitu W pytaniu nr 7 ankietowani określali rodzaj urazu jakiego doznali w wyniku uprawiania CrossFitu. Jeżeli doznali więcej niż jeden uraz, mogli wymienić kilka rodzajów. Osoby, które nie doznały żadnego urazu zaznaczali odpowiedź nie dotyczy.

Ze wszystkich wymienionych urazów ankietowani najczęściej wybierali naderwanie mięśni – 22%, naciągnięcia 14% i obrażenia skóry 9 %

Natomiast najrzadziej występującymi urazami wśród badanych były: rwa kulszowa, stłuczenia i zerwania. Nie odnotowano różnicy pomiędzy rodzajami urazów występujących wśród kobiet

krc499gosc582up-1404600

Okolice ciała, które najczęściej ulegały uszkodzeniu
Respondenci najczęściej jako miejsce występowania urazu wymieniali kręgosłup (28%), obręcz barkową (23%) i staw kolanowy (16%), natomiast najmniej osób wskazało na występowanie urazów w stawie skokowym i w goleni.

Czas po jakim wystąpił uraz od momentu rozpoczęcia trenowania CrossFit
Z analizy danych wynika, że najczęściej dochodziło do urazu tuż po rozpoczęciu treningów do 3 miesięcy, natomiast najmniej badanych osób odpowiedziało, że uraz wystąpił po 3 latach i tylko u 1 osoby urazy występują regularnie.

Przyczyny wystąpienia urazu wg opinii badanych
Najwięcej osób wskazało za przyczynę wystąpienia urazu nieodpowiednią technikę wykonywanych ćwiczeń (19%), zbyt duży ciężar (17%) i intensywność (19%). Sporadycznie ankietowani odpowiadali, że przyczyną urazu była słaba mobilność, brak skupienia czy też wygórowana ambicja.

Dyskusja Każdy sport wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jak wynika z badań urazy często występują w sporcie, szczególnie wyczynowym, ale zdarzają się one również u ludzi, którzy ćwiczą rekreacyjnie. Z analizy badań wynika, że płeć nie ma wpływu na rodzaj występowania urazów. CrossFit jest treningiem, który w bardzo szybkim tempie rozwija się i tym samym skupia wokół siebie co raz więcej zwolenników. W niniejszych badań 63% ankietowanych osób odpowiedziało, że doznało urazu w wyniku trenowania CrossFit. Stwierdza się, że u przebadanych osób najczęściej dochodziło do urazów tkanki mięśniowej. Najwięcej osób wymieniło naderwania i przeciążenia mięśni. Jako lokalizację urazów ankietowani wymieniali najczęściej kręgosłup, następnie obręcz barkową i staw kolanowy. Podobne wyniki dotyczące miejsca występowania urazów uzyskali naukowcy w Stanach Zjednoczonych, którzy przeprowadzili badania na grupie 386 zawodnikach CrossFit. Wśród zawodników ze Stanów Zjednoczonych najczęściej dochodziło do bólu w okolicach kręgosłupa, obręczy barkowej i stawu kolanowego. Wskaźnik urazów w Crossficie wynosił w przybliżeniu około 20% . Porównując ten wynik z uzyskanym wynikiem w niniejszej pracy należałoby się zastanowić czym spowodowana jest tak duża różnica. Wskaźnik występowania urazów w CrossFicie wśród osób trenujących w Polsce jest trzykrotnie większy niż w Stanach Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę, że występujące w tym treningu dyscypliny takie jak gimnastyka, lekkoatletyka i podnoszenie ciężarów należą do II grupy ryzyka urazów. Uzyskane wyniki są zgodne z opublikowanymi wskaźnikami urazów wśród gimnastyków, u których najczęściej występują urazy stawu barkowego. Podobne tendencje są podawane dla podnoszenia ciężarów i trójboju siłowego. Osobne badania w innej populacji wskazują, że wśród ciężarowców i trójboistów siłowych dominują urazy stawu barkowego, dolnej części pleców i kolan . W celu profilaktyki urazów trenerzy CrossFitu powinni pomagać dobierać odpowiedni ciężar treningowy dla swoich podopiecznych. Często treningi są zamieszczane z określonym ciężarem i schematem powtórzeń, co może się okazać wygórowane nawet dla najbardziej doświadczonych członków klubu. Trener może pomóc dobrać nie tylko odpowiedni ciężar ale również może modyfikować schemat powtórzeń, tak, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia urazu, związanego z indywidualnymi ograniczeniami danej osoby . Wyniki badań wskazują na trzy wyraźne przyczyny występowania urazów ankietowani wskazywali najczęściej zbyt dużą intensywność, ciężar i nieodpowiednią technikę podczas wykonywania ćwiczeń. Dlatego trenerzy powinni zwracać szczególną uwagę na to i korygować błędy, dobierać ciężar do każdego indywidualnie. Osoba trenująca CrossFit powinna mieć świadomość jakie urazy najczęściej mogą występować podczas ruchu w danym ćwiczeniu i zwracać szczególną uwagę na technikę podczas jego wykonywania. We wtórnej prewencji przy wcześniej występujących urazach barku lub dolnej części kręgosłupa zaleca się unikanie ćwiczeń nadmiernie obciążających te okolice ciała lub wzmacniać te partie, by móc bardzo powoli wprowadzić te ćwiczenia do treningu . Wysoka ilość naderwań i naciągnięć wśród osób ankietowanych dowodzi, że warto wprowadzić większą liczbę ćwiczeń rozciągających po treningu, które poprawiają płynność ruchów, elastyczność, gibkość i przywracają odpowiednią długość mięśnia. Prawidłowe rozciąganie zapobiega naciągnięciom i zerwaniom włókien mięśniowych. Tylko 49% spośród ankietowanych osób odpowiedziało, że zawsze wykonuje ćwiczenia rozciągające i rozluźniające po treningu.

Jak wynika z danych, respondenci znali wiele metod regeneracji organizmu, która ma wpływ na przeciwdziałanie występowaniu urazów. Najpopularniejsze metody regeneracji organizmu wśród badanych to ćwiczenia rozciągające, stosowanie odpowiedniej diety i nawadniania organizmu, suplementacja m.in. witamin, minerałów i aminokwasów.

Fragment pracy dyplomowej: Natalia Szafrańska, URAZOWOŚĆ W CROSSFICIE, Pruszków, 2016

Natalia to Mistrzyni Polski, Finalistka Akademickich Mistrzostw Świata oraz Finalistka Mistrzostw Europy w Podnoszeniu Ciężarów. Prowadzi projekt: http://activehealthybodyproject.com/

Gregory Wega

(Visited 64 times, 1 visits today)

Last modified: 16 lipca, 2017

Close