Basic Warm Up – Weightlifting

Rozgrzewka, podstawowy elementem każdego treningu. Poniżej protokuł rozgrzewkowy dla dwóboju olimpijskiego
zaproponowany przez Grega Everetta, współtwórcy Catalyst Athletics

Basic Warm Up:

Wrist circles – both directions Elbow circles – forward & backward Seal swings Over & backs Freestyle bounce Arm circles – forward & backward Trunk rotations Hip circles – both directions Bow & bend Knee circles – both directions Leg swings Squatting ankle stretch

Russian baby maker

Powtórzenia 10-15 reps lub (10-30 seconds x 1-3 sets dla ćwiczeń statycznych).

Gregory Wega